Tehnologia Safe Laser

Tehnologia Safe Laser – Laser inofensiv pentru ochi!

Dispozitivele Safe Laser au o sursă nouă de lumină laser care, precum restul laserelor, emit o lumină polară, coerentă, monocromatică, dar spre deosebire de laserele tradiţionale, lumina lor nu este paralelă şi optic nu se concentrează într-un punct focar.

Această nouă tehnologie o numim „Safe Laser”- laser inofensiv.


Deteriorarea ochiului este cauzată de focalizarea luminii ocularului pe lentilă pe o suprafață mai mică, iar densitatea de putere ridicată rezultată poate deteriora ochiul. Lumina laser tradiţională poate ajunge la ocular şi de la o distanţă mare şi se concentrează într-un punct focar pe ochi. Densitatea mare de putere rezultată astfel, deteriorează ochiul.


Optica Safe Laser cu un sistem de lentile, distribuie lumina laser. Aceasta este urmată de o suprafaţă mare de dispersie care asigură ca ocularul să nu poată focaliza lumina într-un singur punct. Astfel, în planul focarului lumina se distribuie pe o suprafaţă mare, deci nu se generează o densitate mare de putere.

Dispozitivele Safe Laser nu sunt periculoase ochilor, deoarece lumina se distribuie de pe o suprafaţă relativ largă de dispersie, are o destindere largă, astfel ocularul nu poate concentra focarul pe un punct de lumină, deci nu dăunează retinei, nici nervilor optici.


 

Dispozitivele Safe Laser aparțin categoriilor I și II de siguranţă laser.
Nu este necesară purtarea ochelarilor de protecţie. Dar, trebuie respectate măsurile de siguranță referitoare la laserele din clasa I și clasa II.

SL1800 Infra, SL500 Infra = echipamente laser clasa 1,

SL150 = echipament laser clasa 2,

în conformitate cu MSZ EN60825-1 referitoare la „Cerințele de securitate împotriva radiațiilor pentru produsele laser”.

 • În clasificare au fost aplicate cerinţele standardelor de radiaţie difuză
 • Măsurarea şi clasificarea a fost efectuată de laboratorul optic al Centrului de Cercetare în Fizică „Wigner”
 • Nu priviţi în fasciculul laser şi nu îl îndreptaţi spre ochii altora!
 • Nu îndreptaţi fasciculul laser pe suprafaţe de reflexie!
 • Lumina de 660nm emisă de dispozitivul SL150 nu este periculoasă pentru ochi, deoarece reflexul automat de clipire (al cărui timp de reacţie este de 0,25s) oferă protecţie
 • Capacitatea de densitate a dispozitivelor laser SL1800 și SL500 Infra, conform standardelor de introspecţie definite, îndeplineşte condiţiile de clasă laser 1 şi prezintă siguranţă pentru ochi.
 • Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor!
 • Porniţi dispozitivul numai după ce l-aţi aşezat pe zona ţintă!
 • Nu utilizați aparatul dacă este deteriorat sau defect!
 • NU dezasamblați optica şi nu porniți dispozitivul dacă optica acestuia este deteriorată!
 • Pentru evitarea oricărui pericol, NUMAI producătorul poate asigura service-ul produselor.
 • Utilizatorul foloseşte produsul exclusiv pe propria răspundere. Producătorul sau distribuitorul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului.